Inspired by Nature

Inspired by Nature

Câu chuyện của

KISS Concept


Smartphone đang làm quá tốt vai trò "trợ lý" giúp chúng ta ghi chép, lưu trữ mọi thứ trên đời bằng các ứng dụng ngày càng nhiều. Rõ ràng và tức thời - vì 2 ưu điểm này mà chúng ta ngày càng gắn chặt với chiếc màn hình nhỏ xíu thần kỳ ". Nhưng mà, có khi nào bạn cảm nhận sự tiện lợi đó làm bạn đôi khi chênh vênh và kiệt sức không?
KISS Concept nhắn nhủ rằng "Bạn ơi, chậm lại chút đi, hít thở chậm rãi và lắng nghe trái tim mình, thư thả ghi lại những điều tâm đắc, vẽ lại những khung cảnh đẹp trong ngày, hay dễ hơn là bận rộn một cách nhẹ nhàng hơn với một cái to-do list viết tay thay vì "touch" điện thoại. Có tận 1440 phút một ngày. Những quyển sổ của KISS luôn sẵn sàng cùng bạn chậm lại vài phút, giữ lại những nét chữ, kí họa dù nguệch ngoạc vội vàng nhưng đó là khi "ta dành cho riêng ta"

Tiếp Tục

Câu chuyện của

KISS Concept


Smartphone đang làm quá tốt vai trò "trợ lý" giúp chúng ta ghi chép, lưu trữ mọi thứ trên đời bằng các ứng dụng ngày càng nhiều. Rõ ràng và tức thời - vì 2 ưu điểm này mà chúng ta ngày càng gắn chặt với chiếc màn hình nhỏ xíu thần kỳ ". Nhưng mà, có khi nào bạn cảm nhận sự tiện lợi đó làm bạn đôi khi chênh vênh và kiệt sức không?
KISS Concept nhắn nhủ rằng "Bạn ơi, chậm lại chút đi, hít thở chậm rãi và lắng nghe trái tim mình, thư thả ghi lại những điều tâm đắc, vẽ lại những khung cảnh đẹp trong ngày, hay dễ hơn là bận rộn một cách nhẹ nhàng hơn với một cái to-do list viết tay thay vì "touch" điện thoại. Có tận 1440 phút một ngày. Những quyển sổ của KISS luôn sẵn sàng cùng bạn chậm lại vài phút, giữ lại những nét chữ, kí họa dù nguệch ngoạc vội vàng nhưng đó là khi "ta dành cho riêng ta"

Tiếp Tục

Tìm KISS ở đâu?


Xem thêm

Bạn muốn hợp tác với KISS?


Liên hệ

Tìm KISS ở đâu?


Xem thêm

Bạn muốn hợp tác với KISS?


Liên hệ

Sustainable Development

Sustainable Development

We are also here