Chính sách bảo mật của KISS Concept

 
KISS Concept cam đoan bảo vệ an toàn thông tin của bạn. KISS không được phép tiết lộ thông tin cá nhân mà không có sự cho phép của bạn. Thông tin của bạn sẽ được sử dụng để hỗ trợ việc cung cấp dịch vụ của KISS. Những thông tin KISS thu thập không được chia sẻ với bên thứ ba, bán hoặc cho thuê, ngoại trừ một số trường hợp sau đây:
Phục vụ công tác điều tra hoặc ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp, nghi ngờ gian lận, các tình huống liên quan đến các mối đe dọa sự an toàn tính mạng của bất kỳ người nào theo yêu cầu của luật pháp.
KISS Concept hợp tác với các công ty khác ở một số nhiệm vụ và có thể cần phải chia sẻ thông tin của bạn với họ để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cho bạn. KISS Concept cũng có thể chia sẻ thông tin của bạn để cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn yêu cầu hoặc khi KISS có được sự cho phép của bạn.
KISS sẽ chuyển thông tin về bạn nếu KISS được mua lại hoặc sáp nhập với công ty khác. Trong trường hợp này, KISS sẽ thông báo cho bạn bằng email hoặc trên trang cộng đồng của KISS trước khi thông tin về bạn được chuyển giao và trở thành đối tượng của một Chính sách Bảo mật khác.
Bạn có thể xem lại phiên bản hiện tại của Chính sách Bảo mật bất cứ lúc nào tại đây.
Bạn nên đọc, đồng ý và chấp nhận các điều khoản có trong chính sách bảo mật này, trước khi bạn có thể sử dụng Dịch vụ của KISS.
 
 
1. KISS Concept thu thập những thông tin nào?
 
 
(1) Thông tin của bạn: Tên, địa chỉ, e-mail, thông tin IT (địa chỉ IP, dữ liệu sử dụng, dữ liệu cookie, dữ liệu trình duyệt).
(2) Nội dung do bạn tạo. Nếu bạn chọn đăng nhận xét, tên người dùng, thành phố và bất kỳ thông tin nào khác mà bạn chọn đăng sẽ hiển thị công khai. KISS không chịu trách nhiệm về quyền riêng tư của bất kỳ thông tin nào bạn chọn đăng lên Trang web, bao gồm cả trong blog của KISS hoặc về tính chính xác của bất kỳ thông tin nào có trong các bài đăng đó. Bất kỳ thông tin nào bạn tiết lộ sẽ trở thành thông tin công khai. KISS không thể ngăn thông tin đó được.
(3) Thông tin được thu thập tự động. Máy chủ của KISS có thể tự động ghi lại một số thông tin nhất định về cách bạn sử dụng Trang web của KISS (KISS gọi thông tin này là "Dữ liệu nhật ký"), bao gồm cả Khách hàng và khách truy cập thông thường. Dữ liệu Nhật ký có thể bao gồm thông tin như địa chỉ IP, loại thiết bị và trình duyệt, hệ điều hành, các trang hoặc tính năng của Trang web của KISS mà người dùng sử dụng và thời gian dành cho các trang hoặc tính năng đó, tần suất người dùng sử dụng Trang web, cụm từ tìm kiếm, các liên kết trên Trang web của KISS mà người dùng nhấp vào hoặc sử dụng và các số liệu thống kê khác.
(4) Thông tin cá nhân nhạy cảm. KISS yêu cầu bạn không gửi hoặc tiết lộ cho KISS bất kỳ thông tin cá nhân nhạy cảm nào.
 
 
2. KISS Concept sẽ làm gì với thông tin của bạn?
 
 
Các thông tin cá nhân mà KISS thu thập đều mang tính bảo mật cho cá nhân, và có thể được sửa đổi theo thời gian. Khi bạn đặt hàng, KISS Concept hỏi tên của bạn, địa chỉ email, địa chỉ thanh toán, và thông tin thẻ tín dụng. Nếu bạn muốn kích hoạt quá trình thanh toán của bạn, bạn có thể cần phải cung cấp thông tin thẻ tín dụng.

KISS Concept sử dụng thông tin cho các mục đích chung sau đây:
- Cung cấp sản phẩm và dịch vụ của KISS Concept.
- Trao đổi, hỗ trợ khách hàng khi mua sản phẩm của KISS Concept.
- Liên hệ, giải đáp thắc mắc của khách hàng.
- Xem xét, nâng cấp nội dung và giao diện của website.
- Thực hiện các hoạt động quảng bá liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của KISS Concept.
 
 
3. Cam kết bảo mật thông tin khách hàng
 
 
Bảo mật thông tin cá nhân của bạn rất quan trọng với KISS Concept. Khi khách hàng gửi thông tin cá nhân của khách hàng cho KISS, khách hàng đã đồng ý với các điều khoản mà KISS đã nêu ở trên. KISS cam kết rằng những thông tin mà khách hàng đã cung cấp cho KISS sẽ được bảo mật và được sử dụng để đem lại lợi ích tối đa cho khách hàng. Tuy nhiên, không có phương pháp truyền qua Internet, hoặc phương pháp lưu trữ điện tử, là 100% an toàn. Vì vậy, trong khi KISS cố gắng sử dụng phương tiện mã hóa an toàn để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, KISS không thể đảm bảo an ninh tuyệt đối. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi về bảo mật trên trang web của KISS, bạn có thể liên hệ với KISS qua email [email protected]
 
 
4. Lưu ý
 
 
KISS Concept có thể sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để cung cấp một số dịch vụ cho bạn và KISS có thể chia sẻ thông tin cá nhân với các nhà cung cấp dịch vụ đó.
KISS Concept có thể tiết lộ thông tin cá nhân trong các trường hợp đặc biệt, chẳng hạn như để thực hiện theo lệnh của tòa án yêu cầu KISS làm như vậy hoặc khi hành động của bạn vi phạm Điều khoản Dịch vụ.
KISS không bán hay cung cấp thông tin cá nhân cho các công ty khác để tiếp thị sản phẩm hay dịch vụ của mình.
 
 
5. Thay đổi Chính sách Bảo mật
 
 
Chính sách Bảo mật này sẽ được KISS cập nhật, thay đổi bất cứ lúc nào, tuy nhiên nếu có sự thay đổi nào quan trọng KISS sẽ thông báo tại đây hoặc trên trang chủ của KISS, vì vậy hãy xem xét thường xuyên.
 
 
6. Liên hệ với KISS Concept
 
 
Nếu bạn cần thêm thông tin hoặc có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách Bảo mật của KISS Concept, vui lòng liên hệ với KISS qua email tại [email protected] với dòng tiêu đề “Câu hỏi về Chính sách Bảo mật”.