“The Inspiration là một agency với sứ mệnh tạo cho khách hàng và những người đồng hành các sản phẩm có giá trị và truyền cảm hứng”. Nhằm tạo ra “những giây phút chạm tim.”
“The Inspiration là một agency với sứ mệnh tạo cho khách hàng và những người đồng hành các sản phẩm có giá trị và truyền cảm hứng”. Nhằm tạo ra “những giây phút chạm tim”, những ý tưởng cần được tự do phác hoạ và triển khai, vì vậy quyển SketchPadbyKISS là một sản phẩm lý tưởng để vẽ ra những ý tưởng tuyệt vời.
Đối với đơn đặt hàng của The Inspiration, KISS còn in logo của The Inspiration lên sản phẩm để tăng tính đặc trưng và mong muốn rằng đây cũng chính là “nguồn cảm hứng” của người sử dụng.