Tháng Tư 28, 2014

SỔ TAY VÀ NGƯỜI NỔI TIẾNG

Sổ tay của người nổi tiếng có gì khác với sổ tay của chúng ta? Hay thậm chí không khác gì? [...]