Tháng Tư 29, 2014

5 THƯƠNG HIỆU SỔ TAY LÂU ĐỜI TRÊN THẾ GIỚI

Giấy được phát minh cả trăm năm trước Công Nguyên sau nhiều thế kỉ con người phải viết trên đá, trên gỗ. [...]